MIN BERÄTTELSE

HUR ALLT BÖRJADE

TRÄFFA DIN SPÖKSKRIVARE

KICKI AXÉN alias CHRISTINA AXENGRIP

Många föräldrar och sjuka/funktionshindrade har genom åren tackat mig innerligt för de skrivtjänster jag bistod med för att de skulle erhålla bidrag från fonder eller vårdbidrag från försäkringskassan. En familj fick 46000 kr från en bidragsgivare. Nu erbjuder jag ånyo dessa skrivtjänster!

Mitt författarskap började med att jag hade tre svårt sjuka och funktionshindrade barn. Jag hette Christina Axengrip då (idag heter jag Kicki Axén). Vårt liv bestod i att vårda barnen och att ta hand om alla kontakter inom vården, LSS och försäkringskassan m.m. 

Det här var på början av 2000-talet och ett barn fick diagnosen svår DAMP (idag heter det ADHD) och svår dyslexi. Mitt i allt detta blev jag författare för att vända det jobbiga till något ljust.

Samtidigt började jag stödja andra föräldrar, som var i liknande sits, med att dels skriva ansökningar om bidrag och dels strida mot försäkringskassan i vårdbidragsärenden. Ibland var jag spökskrivare och ibland företrädare i förvaltningsdomstolarna. Alla ärenden jag var delaktig i fick helt eller delvis rätt av domstolen.


NÅGRA BÖCKER JAG SKRIVIT


2001 - FONDKOMPENDIET

En bok som sammanställer alla fonder och stipendier som sjuka, funktionshindrade och äldre kan söka. Boken är flitigt använd av exempelvis habiliteringen och kuratorer. Jag jobbade även som spökskrivare och skrev fondansökningar åt sökanden samt gav råd och tips för att ansökan skulle beviljas. 
  

2004 - PEDAGOGISKA STRATEGIER. HANDBOK FÖR DAMP/ADHD-PROBLEMATIK

Boken har använts flitigt av såväl skolpersonal som föräldrar. Förutom detta figurerar boken i en mängd C-uppsatser och dylikt. Den finns än idag att låna på biblioteket, se bland annat https://biblioteket.stockholm.se/titel/6562
 

2004- BARNINKONTINENSBOKEN om sängvätning, urin- och avföringsinkontinens

När barn är över 5 år men fortfarande kissar på sig eller i sängen så är det inkontinens. Då behöver barnet hjälp av en uroterapeut. Det finns också barn som lider av avföringsinkontinens men även mot det finns stöd och bot. Denna bok har bland annat varit studentlitteratur vid flertalet uroterapeut-utbildningar.